Finančna trajnost

Ustvarjanje pravičnega profita in razvijanje mreže

V letu trajnostnega turizma je Hostelling International posvetil en mesec hostlom, ki si prizadevajo za finančno trajnost. HI hostli imajo že stoletno tradicijo in to je prvi dober dokaz finančne trajnosti. Skozi programe in aktivnosti prispevajo na družbenem in okoljskem področju. Nobena iniciativa ne more preživeti brez finančne trajnosti in to je eden izmed izzivov na tem svetu. Digitalna revolucija je zaznamovala nastanitveni sektor in soočamo se z novimi izzivi. 


Hostli morajo biti prijazni in gostoljubni in morajo vzdrževati dovolj gostov, da pokrijejo stroške in da lahko investirajo v nadaljnje projekte in trajnostne pobude. Kot članska organizacija moramo ščititi določen poslovni model in zagotoviti, da ostane trajnosten.

Hostelling International je tudi ta mesec izbral nekaj izstopajočih projektov:

Japan Youth Hostels so donirali 250 jenov na noč na osebo v mirovnem tednu in pomagali otrokom brez priložnosti, da vidijo svet. Denar bo porabljen za program narava in božič za 30 otrok v enostarševski družini v decembru in za podporo otroških smučarskih šol za prikrajšane otroke.


YHA Anglija in Wales verjamejo, da je povezava med njihovo dobrodelnostjo in trajnostjo. Razmišljajo o prihodnosti in sprejemajo svoje odgovornosti. Zavedajo se, da morajo ustvarjati pozitivne spremembe in zagotoviti izvedljivost dobrodelnosti. Kot dobrodelna organizacija vsak prihodek, ki ga dobijo, investirajo nazaj v mrežo in v programe, tako da lahko dosežejo boljše rezultate in bolje vplivajo na mlade, še posebej tiste s težkimi življenji. To jim omogoča trajnostno organizacijo, ki je izjemno pomembna za uspeh v prihodnosti. Daje jim možnost, da še vedno spreminjajo življenja ne le danes, temveč jih bodo tudi v prihodnosti.Heart 2 Heart Youth Hostel je del mreže YHA Kitajska in je prav tako eden izmed izstopajočih projektov. Hostel je družbeno podjetje pod okriljem skupnosti Yunnan Heart to Heart. Promovirajo trajnostno bivanje, družbeno in podjetniško učenje, ekološko kmetijstvo, zdravo prehrano in ljubezen do podeželja in živali. Njihov cilj je doseči razvoj skupnosti na območjih etničnih manjšin. Želijo zgraditi usklajeno skupnost in vključiti lokalno skupnost skozi hostle, ekološko kmetijstvo in kmetijska podjetja.

Prijava