Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

Namenite dohodnino za otroško veselje na morju

Pomagajmo otrokom in mladim z manj priložnostmi do zasluženega oddiha

Popotniško združenje Slovenije spada med tiste organizacije, ki delujejo v javnem interesu in jim lahko državljani namenijo do 1 % dohodnine, ki bi sicer končal v proračunu Republike Slovenije.

Osnovno poslanstvo organizacije je spodbujanje mobilnosti mladih, predvsem tistih z manj priložnostmi. V ta namen smo se z Mladinskim zdraviliščem in letoviščem Rdečega križa Slovenije Debeli rtič dogovorili, da polovico vseh tako zbranih sredstev namenimo izključno za oddih otrok in mladih z manj priložnostmi v času letošnjih »krompirjevih počitnic«, in sicer med 23. 10. in 1. 11. 2021.

Popotniško združenje Slovenije bo vsem, ki bodo namenili med 0,5 % in 1 % dohodnine, izdalo izkaznico Hostelling International, ki prinaša cenejše bivanje v youth hostlih in številne popuste po Sloveniji in svetu, mladim med 15. in 30. letom starosti pa še dodatnih 70.000 popustov v Evropi.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate elektronsko ali fizično na FURS, vsi, ki želite tudi izkaznico HI, pa izpolnjen in podpisan obrazec za namenitev dela dohodnine pošljete na naslov Združenje PZS, Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor, ali kopijo elektronsko oddanega obrazca na info@youth-hostel.si.

Vsi, ki boste del dohodnine namenili Popotniškemu združenju Slovenije do 31. 5. 2021, boste že letos pomagali otrokom in mladim. Izbor otrok in mladih z manj priložnostmi bo opravil Rdeči križ Slovenije.