Zakaj je mladinski turizem pomemben za mobilnost mladih?

Mladi ljudje radi raziskujejo svet. Odkrivajo nove kraje in nove običaje. Radi se pa tudi družijo in spoznavajo med sabo. Ali pa samo sedijo nekje na plaži sredi oceana in premišljujejo o smislu življenja.

Mladinski turizem je ena najbolj hitro rastočih panog turizma in res velikokrat lahko opazimo mlade z nahrbtniki. A še vedno se včasih čuti podcenjevalni odnos do te vrste turizma, čeprav mladi ostanejo več časa na eni destinaciji in tako prinesejo več denarja. V to vrsto turizma se uvršča vse mlade popotnike, stare med 15 in 30 let. Mladinski turizem vpliva na povezovanje različnih kultur in spoznavanje tujih jezikov in načinov življenja. Mladi se odločijo za potovanja zaradi pridobivanja novih izkušenj, novih znanj, ljudi in kultur. Posebnost mladinskega turizma je v združevanju potovanj z neformalnim učenjem in velika socializacija mladih. S tem se pa ukvarja tudi mobilnost mladih, ki je prostorsko premikanje mladih znotraj svoje matične države ali zunaj nje zaradi prostovoljnega ali mladinskega dela, zaradi izobraževanja, strokovnih usposabljanj, zaposlitve in zaradi prostočasne aktivnosti. Potovanja in mobilnost vplivata na osebni in strokovni razvoj, povečujeta samostojnost in odgovornost, mladim pomaga pri znanju jezikov in pri razvijanju drugih socialnih spretnosti in sposobnosti. Ob tem se krepi sposobnost komunikacije z drugimi kulturami in solidarnost. Mobilnost tudi zmanjšuje nestrpnost v vseh pogledih.

Mladinski turizem povečuje mobilnost mladih. Delo v tujini vpliva na znanje jezikov ter pomaga posamezniku pri izzivih globalnega okolja. Turizem da mladim osnovo, ki jo mobilnost poglobi. Mobilnost pogosto deluje kot nadgradnja turizma. Je nekakšen bolj poglobljen obisk območja, ki ga mladi dobijo med turističnim obiskom. Skupno mobilnosti in turizmu je spoznavanje tujih jezikov in spoznavanje tujih kultur, načinov življenja. Preko mobilnosti in turizma dobi mladi popotnik življenjske reference.

Pri izbiranju vrst programa mobilnosti, mladi velikokrat gledajo tudi na to, da potujejo na kraj, ki ga bi radi raziskali tudi turistično, saj bodo v času mobilnosti zagotovo imeli nekaj časa za tovrstno raziskovanje. Za kraje je torej pomembno, da ponujajo tudi nekaj za mladega turista, da se odloči za obisk. Če mu bo kraj všeč, se morebiti odloči še za izpeljavo kakšnega Erasmus projekta.

Predvsem pa je pa pomembno, da turizem in mobilnost večata možnost zaposlitve. Mladi popotniki in tisti, z izkušnjo v mobilnosti so bolj prilagodljivi, saj si tako okrepijo sposobnost menjavanja in prilagajanja okolju, širijo lastno socialno omrežje in medkulturne kompetence ter so bolj zaposljivi. S prenosom dobrih praks z različnih področij in okolij (delo z mladimi, okoljske akcije …) pa lahko vplivajo na izboljšave v domačem okolju.

Prijava