Unescov boj

O posledicah podnebnih sprememb lahko slišimo vsak dan. Beremo o izginjanju otokov na jugu Tihega oceana zaradi dviga morske gladine, ali pa poslušamo o velikem številu hurikanov najvišje stopnje 5 ob obali Amerike.

Pomen izobrazbe v boju proti podnebnim spremembam

Podnebne spremembe so problem vsakega izmed nas, saj pripomoremo k izpustom toplogrednih plinov, ki so glavni krivec za segrevanje ozračja, kar pripelje do spreminjanja podnebja. S pospeševanjem razvoja celotnega sveta problemi samo še naraščajo. Za vzdrževanje neke družbe porabljamo čedalje več naravnih virov, kar vodi do siromašenja okolja. Vse to je razlog, da se z okoljskimi težavami ukvarjajo številne organizacije in politiki. Na podnebnih konferencah Združenih narodov so prepoznali izobrazbo kot ključno v boju proti podnebnim spremembam in oblikovanju trajnostnega razvoja. Seveda pa tak razvoj vodi tudi do zmanjšanja posledic podnebnih sprememb. Več o trajnostnem razvoju si lahko preberete o članku, ki je posvečen trajnostnemu turizmu. Izobrazba nas opremi s potrebnim znanjem, da se najprej zavedamo problematike podnebnih sprememb in njihovih posledic, nato pa nas še opogumi, da sami s pomočjo akcij oblikujemo svet, v katerem želimo živeti.

UNESCO IN UN Environment sta oblikovala program YouthXchange, katerega namen je ozaveščanje in usposabljanju mladih, da sami začnejo sprejemati odločitve, ki temeljijo na trajnostnem razvoju. Sam program je prisoten v 45 državah in posebej namenjen tistim mladim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Tu gre za prebivalce predvsem manj razvitih držav, ki jih naravne nesreče bolj prizadenejo, čeprav so za njih manj odgovorni. Program se osredotoča na najbolj ranljive skupine: podeželske skupnosti, obalne skupnosti in na ženske. Cilj je navdušiti mlade prek izobraževalnih ustanov, da sami postanejo izgled trajnostnega življenja in boja proti podnebnim spremembam. Za začetek izvajanja programa v nekem lokalnem okolju se največkrat izbere šolo. Učence je treba najprej opremiti s teoretičnim znanjem o podnebnih spremembah. Sledi prenos znanj v prakso. Učenci začnejo na primer razmišljati, kako bi doma in v svojih šolah zmanjšali porabo energije. Ob popularni Unescovi akciji, posaditvi dreves, moramo otrokom povedati več o pozitivni vlogi dreves na kakovost zraka in na našo počutje. Udejstvovanje učencev pa gre še naprej. O svoji raziskavah lahko obvestijo širšo javnost. Napišejo članek za šolsko glasilo ali pa za lokalni časopis. Učence šol je tako treba izobraziti, navdušiti in opogumiti, da sami postanejo pozitivni glas trajnostnega življenjskega sloga. Pozitivne spremembe lahko dosežejo v svojih šolah, doma in v celotni lokalni skupnosti. Za samo promocijo programa in pomena učenja o podnebnih spremembah je UNESCO izdal video, ki je dostopen tudi na Youtubu.

Videoposnetek se bolj dotika manj razvitih držav, a tudi v bolj razvitih državah se je treba zavedati, da mora izobraževanje segati preko standardnih učnih načrtov. Predvsem je pomembno, da se ob podajanju teoretičnega znanja učence navduši za izpeljavo samostojnih akcij, ki bodo pripomogle k bolj trajnostnem slogu ne samo njih, ampak tudi njihovih bližnjih. In ker otroci sami ne morejo vedeti vsega o podnebnih spremembah, jim neko osnovno zanje moremo dati mi, jih usmeriti na pravo pot in jim dati možnost, da izpeljejo svoje ideje. Čedalje več je tudi različnih društev, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami razvoja in ta društva imajo velikokrat tudi delavnice za otroke, kjer se bodo otroci skozi različne igre naučili vsega, česar se v šoli ne morejo. Zavzemanje za trajnostni razvoj je prisotno tudi v velikem številu drugih organizacij, ki se zavedajo, da je to edina prava pot. Ena takih organizacij je Hostelling International, ki je v letu 2017 obeležila mednarodno leto trajnostnega turizma. Več o dogodkih po svetu si lahko preberete v naslednjem članku: Vračanje skupnosti in gradnja mostov.

Današnji otroci in prihodnje generacije, bodo nekoč, v drugačnem času, sprejemali odločitve za dobro tega planeta. Če jim bomo zapustili planet, ki ima veliko težav, je naša odgovornost, da jim predstavimo rešitve, ki bodo lahko izboljšale njihove bivanje.

Prijava